L'habitació de la memòria

AL TEATRE PRINCIPAL I A L'IEVVEUS: Isabel Villalba, Teresa Reverté i Cèlia Marcos
MÚSICA: Àlida Guasch, Astor Guasch i Ona Gibert.
TEXT: Joan Guasch i Cèlia Marcos

                                                   LLOCS SENSE LLOC                                            XV Premi LA NUNCA de poesia  ...